Phiên dịch tiếng Hàn ngành Y Dược

Phiên dịch tiếng Hàn » Phiên dịch chuyên ngành » Phiên dịch tiếng Hàn ngành Y Dược

Cung cấp phiên dịch viên tiếng Hàn ngành Y Dược, y khoa cho các công ty hoạt động trong ngành y hoặc các bệnh viện, thẩm mỹ viện cần phiên dịch viên chuyển giao công nghệ.
Liên hệ: 0964.333.933 / 0975.419.415
Email: contact@dichthuatphuongdong.com