Phiên dịch tiếng Hàn cho công ty Vietnam Create Medic

Phiên dịch tiếng Hàn cho công ty Vietnam Create Medic

Nhận được yêu cầu tìm phiên dịch viên tiếng Hàn cho buổi hội thảo tiếng Hàn chuyên ngành  dụng cụ y tế truyền dịch, giảm đau gồm khoảng dưới 10 người bao gồm cả người Việt và người Hàn diễn ra tại Lê Quốc Hưng, phường 12, Quận 4, TPHCM. Dịch Thuật Phương Đông vinh dự...
Phiên dịch tiếng Hàn cho công ty Dược phẩm Daewoong

Phiên dịch tiếng Hàn cho công ty Dược phẩm Daewoong

Công ty TNHH Dược phẩm Daewoong là công ty hoạt động trong lĩnh vực sinh học của Hàn Quốc, hoạt động dưới hình thức công ty con của Daewoong Co., Ltd., một nhóm chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Tháng 8/2018 Dịch Thuật Phương Đông được đối tác tại Việt Nam của công ty Dược...